HZ-6000C ظرفیت ترانسفورماتور و تستر از دست دادن

    HZ-6000C ظرفیت ترانسفورماتور و تستر از دست دادن

    1.Product مقدمه تستر HZ-6000C دست دادن ترانسفورماتور تجهیزات است از می توانید بدون بار اندازه گیری جریان، بدون بار از دست دادن، کوتاه؛ مدار، از دست دادن، امپدانس؛ ولتاژ، هارمونیک، نرخ انحراف، و غیره قطر برای مختلف؛ ترانسفورماتور 2. تابع اصلی و امکانات 1.Can، اندازه...

    HZ-6300C بار ترانسفورماتور و بدون از دست دادن بار تستر

    HZ-6300C بار ترانسفورماتور و بدون از دست دادن بار تستر

    ترانسفورماتور سیم پیچ تغییر شکل تستر 1.Product مقدمه: با توجه به صنعت ملی برق DL استاندارد / T911-2004، اتخاذ روش تجزیه و تحلیل پاسخ فرکانسی برای تست ترانسفورماتور سیم پیچ تغییر شکل. آن را از طریق تشخیص فرکانس های مختلف دامنه ترانسفورماتور است ...

Huazheng برقی (Baoding) برای تولید شرکت یکی از پیشرو بار ترانسفورماتور بدون بار از دست دادن تستر تولید کنندگان و چین، به واردات ارزان قیمت و تخفیف بار ترانسفورماتور و تستر از دست دادن بار هیچ از ما خوش آمدید.