عایق روغن Tan دلتا تستر

عایق روغن Tan دلتا تستر
    HZJD-2 ترانسفورماتور روغن قهوهای مایل به زرد دلتا تستر

    HZJD-2 ترانسفورماتور روغن قهوهای مایل به زرد دلتا تستر

    HZJD-2 از دست دادن دی الکتریک عایق و تست مقاومت 1. سلول تست استفاده شده از ساختار سه الکترود در راستای استاندارد بین المللی استاندارد IEC، با فاصله الکترود 2 میلی متر، می تواند اثرات ظرفیت ولتاژ و نشت را بر نتایج آزمایش آزمون از دست دادن دی الکتریک . ...

Huazheng Electric Manufacturing (Baoding) Co.Ltd. یکی از پیشروترین تولیدکنندگان آزمایشکننده روغن زیتون طلای روغن چین است که از واردات ارزان و تخفیفی از عایق دی الکتریک روغن و تستر مقاومت می باشد.