HZJD-2 ترانسفورماتور روغن قهوهای مایل به زرد دلتا تستر

    HZJD-2 ترانسفورماتور روغن قهوهای مایل به زرد دلتا تستر

    HZJD-2 از دست دادن دی الکتریک عایق و تست مقاومت 1. سلول تست استفاده شده از ساختار سه الکترود در راستای استاندارد بین المللی استاندارد IEC، با فاصله الکترود 2 میلی متر، می تواند اثرات ظرفیت ولتاژ و نشت را بر نتایج آزمایش آزمون از دست دادن دی الکتریک . ...

Huazheng برقی (Baoding) برای تولید شرکت یکی از پیشرو تولید کنندگان روغن برنزه تستر دلتا چین عایق، واردات ارزان قیمت و تخفیف عایق کاهش دی الکتریک روغن و مقاومت تستر از ما خوش آمدید.